Vizualizace

Co je vizualizace?

Vizualizace je počítačově zpracovaný obrázek, který slouží především pro lepší představu budoucí realizované kuchyně, koupelny či jiné stavební části. Někdy nazýváno jako 3D vizualizace. Samozřejmě vizualizace mohou být tvořeny i za jiným účelem a to pro prostorové animace, pro reklamní účely apod. S pojmem vizualizace může setkat nejen ve stavebnictví, ale také ve strojírenství, geografii a jiné. Pro tvorbu vizualizace se používají moderní počítačové metody.
Ve stavebnictví těmto vizualizacím říkáme spíše architektonické vizualizace nebo taky přímo určená místem jako vizualizace interiéru, kuchyně, domu, koupelny atd..

Kde poptat vizualizaci?

 • Díky specializovanému portálu "Chci projekt domu" si můžete zadat poptávku zdarma na vizualizaci. Dostanete několik nabídek a můžete si vybrat podle kvality, ceny a dalších doplňkových služeb. Již využilo stovky zákazníků po celá ČR.

  Zadat poptávku

Architektonické vizualizace

vizualizace interieru

Pro tvorbu se nejčastěji využívají tzv. 3D programy. Jsou to programy, ve kterých pracujete v modelovém prostoru přímo ve 3D. Modelujete jednotlivé prvky, které budou ve vizualizaci.
Od prvků jako je nábytek, kohoutky, stromy, keře, židle, okna atd... Veškeré části jsou prostorově vymodelované tedy 3D. Nezaměňujte s pojmy 3D bryle, 3D film, zde jde o prostorové vnímání obrázku přes zobrazovací techniku. Při vizualizacích tvoříme 3D prostor za účelem vytvořit prostor, ve kterém poté simulujeme reálné podmínky.
Do simulovaného prostoru namíříme světelné paprsky, které společně s materiály a texturami na objektech reagují přesně dle fyzikálních vlastností společně s dopadajícím světlem. Získáme obrázek, které je osvětlen včetně stínů, lesků, matnosti a jiných přirozených jevů, které v reálném světě vnímáme. Například na vymodelované záclony jsou aplikované vlastnosti jako průsvitnost, odrazivost, pohltivost, lesklost, barva, textura. Na ocelové zábradlí lesklost, matnost, odrazivost atd..
Každý prvek ve scéně má své vlastnosti, které společně s celkem tvoří simulovaný prostor.
V architektonické vizualizaci máme simulované prostory:

 • Vizualizace interiéru – uzavřené scény
  • vizualizace kuchyně
  • Vizualizace koupelny
  • Vizualizace jiných prostor
 • Vizualizace staveb – otevřené scény
  • Vizualizace rodinných domů
  • Vizualizace přírody
  • Vizualizace fasády
  • Vizualizace mostu, bytových domů
  • 3d Vizualizace staveb
  • Vizualizace jiné stavby

V simulované scéně jak otevřené nebo uzavřené se umístí světelné zdroje. Ty mohou být umělé nebo přirozené. Při takto připravené scéně, kde máme umístěn světelný zdroj, máme vymodelované všechny prvky, které budou ve scéně vidět a přiřazeny fyzikální vlastnosti a materiály už umístíme jen kameru. Ta zabírá určitou část scény a má vlastnosti lidského oka. Vše je perspektivní a vzdálené prvky jsou rozmazanější. Ve scéně může těchto kamer nebo-li záběrů, pohledů býti více. Z hlediska pracnosti jsou vizualizace interiérů náročnější.
Ve finále se celá scéna nechá fyzikálně přepočítat tzv. renderovat. Tento proces trvá na slabších počítačích velmi dlouho. Na běžném počítači jsou to 4-6h dle požadované kvality a velikosti.


Zastavme se i u

Vizualizace fasády.

Ty požadujeme pro finální barevné a materiálové řešení vašeho domu, stavby. Vizualizace fasády jsou připravovány v otevřené scéně. Při takové vizualizaci je vhodné mít fotografii vašeho domu ze vzdálenějšího pohledu. Zpracovatel vizualizace Vám může Vaši stavbu včetně materiálů a barev umístit přímo do fotografie. Budete tak moct ohodnotit vzhled vašeho domů v kontextu s domem Vašeho souseda, s ulici odkud bude Váš dům vidět apod.. Díky 3D vizualizaci můžete posuzovat jednotlivá barevná řešení.Vizualizace rodinných domů

můžete často najít v různých katalozích rodinných domů. Tyto vizualizace domů jsou často zasazeny do idealistického prostředí se stromy, keři, plotem apod.  Při individuálním zpracování rodinného domu je vhodné si nechat zpracovat vizualizaci zasazenou do vaší fotografie.
Rozhodně je dobré takovou fotografii poskytnout jak při vizualizaci fasády tak rodinného domu.

Vizualizace kuchyně

vizualizace kuchyně

Tyto vizualizace se zpracovávají pro orientační představu jak bude naše kuchyně v budoucnu vypadat. Často na trhu vidíme zjednodušené vizualizace, které se dosti vzdalují od reálného obrázku. Jsou to především vizualizace, na kterých nenajdete stíny a odlesky. Díky těmto nepřiřazeným fyzikálním vlastnostem se scéna renderuje velmi rychle. Obrázky jsou i přes jejich kvalitu často nazývány jako fotorealistické. Bohužel tohoto přívlastku si nezaslouží a jsou spíše koncepční.
Takové scény Vám zpracuje jakékoliv běžné kuchyňské studio či samoobslužné stánky v nejmenovaném obchodě.  Tyto kuchyňská studia zpracují 3d vizualizace na počkání.
Jejich proces je velmi zkrácen, neboť Vám připraví scénu z již předvymodelovaných prvků vlastních výrobců. Díky tomu již jen vkládají hotové prvky do scény dle Vašich požadavků. Vyberou požadovanou barvu a scéna je hotová. Nic se mnohdy nerenderuje a scéna je taková jaká většinou je, matná, nevýrazná a zcela se neblíží k realitě-fotorealitě.
V takovém případě si uděláte jen prostorovou představivost, kde co budete mít a jak. Z hlediska materiálů si moc iluze o představě budoucí kuchyně nedělejte. Můžete být i dosti zklamáni finálním výsledkem.

Vizualizace koupelny

vizualizace koupelny

U koupelen je proces dosti obdobný jako u kuchyní. Tyto vizualizace se dělají často v pohledu nad horizontem vašich očí. – pohled někde v úrovni stropu. Je to dáno, že prostory koupelny jsou velmi malé a tak pohled z výšky očí by zabral malou část koupelny. Scéna může být i zvizualizovaná z větší vzdálenosti a vstupní dveře jsou tak odmazány a ponechána jen samotná koupelna.
Chcete-li  vizualizaci v lepší kvalitě, kde se promítnou i fyzikální vlastnosti, včetně stínů a lesků určitě nevyužívejte studia koupelnová nebo kuchyňská. Pokud však jste rozhodnuti pro konkrétního výrobce kuchyní určitě návštěva výrobce a příprava vizualizace přímo u něj je to nejrychlejší řešení.
Pro jedinečný návrh koupelny nebo kuchyně než má kde kdo, zvolte profesionála. Architekta nebo bytového architekta. Zpracují Vám návrh  včetně 3d vizualizace. Pro požadavek kvality vizualizace přikládejte vzorový obrázek.
Získáte kvalitní individuální návrh včetně fotorealistické vizualizace. Díky tomu budete vědět do čeho se pouštíte a budete mít radost ještě před realizací. Nebudete zklamáni realizovanou koupelnou nebo kuchyní.

Proces návrhu interiéru

Návrh interiéru úzce souvisí s Vaším vlastním vkusem a zkůsobem života. Musíte se v prostoru citit dobře. Díky vnitřnímu prostředí můžete ovlivňovat pracovitost, náladu, aktivitu, pohodu a jiné vnitřní nálady. Proto je důležité sdělit co nejvíce informací vašemu architektovi nebo designérovi. Vaše informace poslouží k návrhu interiéru šitý přesně na Vaši osobu.

Architekt bude s Vámi spolupracovat od počátečních kreseb, návrhů, vizulizací až třeba po samotnou realizaci rekonstrukce. Věnujte opravdu dostatek času s architektem nad jeho návrhy. Odměnou Vám bude dobrý pocit z výsledku.

vizualizace koupelny